Author: admin

header image

Rugăciune către Domnului Nostru Iisus Hristos la Sărbătoarea Sfintei Cruci

Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit

Canon de rugăciune la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci

Tropar la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, glasul 1: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra

Acatistul Sfintei Cruci

Preotul dă obișnuita binecuvântare: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Strana: Amin. Iar dacă

Canon de rugăciune la Praznicul Nașterii Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Nașterii Maicii Domnului, glasul al 4-lea: Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată

Acatistul Nașterii Maicii Domnului

Preotul dă obișnuita binecuvântare: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Strana: Amin. Iar dacă

Rugăciune la începutul anului bisericesc

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile

Acatistul Sf. Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

 Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie !    Împărate ceresc…,  Sfinte Dumnezeule… (de trei ori). Slavă … , Şi acum … Preasfântă Treime…, Doamne miluieşte (de

De ce în 29 August postim ?

În fiecare an, pe data de 29 august, zi de post aspru, credincioșii ortodocși prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul,

Tăierea Capului Sf.Ioan Botezătorul-29 August

Sfîntul Ioan, Înaintemergătorul Mîntuitorului, precum a fost înaintea Domnului său cu naşterea, tot aşa i se cădea să fie înainte

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2021 drept Anul omagial al pastorației românilor din afara României și