Author: admin

header image

Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul

Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce singur ai putere de a ierta oamenilor păcatele,

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Varvara

Către tine ca la un adevărat izvor de vindecări și grabnică tămăduire și mult-minunată, Sfântă Fecioară Mare Muceniță Varvara, noi,

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Varvara

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule,

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani

​Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica Glasul al IV-lea.  Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuților sihăstrești, rugător

Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule,

Rugăciune către Sfântul Porfirie Kafsokalivitul

Preacuvioase Părinte Porfirie, robule al Dumnezeului celui viu, primește laudele pe care ți le aducem cu inimă smerită și mijlocește

Acatistul Sfântului Porfirie Kafsokalivitul

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule,