Blog

header image
20 noviembre, 2021 @ 18:54 by admin

Canon de rugăciune la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Astăzi înainte însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte Îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice și mă voi arăta luminat prăznuind și voi lăuda Intrarea ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

A Înțelepciunii Vistierie, Preacurată, pe tine te știm și al Harului Izvor, care izvorăști neîncetat picăturile tale cele de cunoștință, pe care te rugăm să le rourezi, Stăpână, ca să te laud pe tine pururea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Biserică mai Înaltă decât cerurile, Preacurată, fiind și Cămară, în Templul lui Dumnezeu te-au adus, ca să te gătești Lui spre Dumnezeiasca Sălășluire a venirii Sale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Lumina harului, Născătoare de Dumnezeu, răsărind, pe toți i-a luminat și i-a împreunat, ca să împodobească Prealuminata prăznuire a ei cu cântări: veniți să ne adunăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ușa cea Mărită, de gânduri necuprinsă, deschizând ușile Templului lui Dumnezeu, acum poruncește, când ne adunăm noi, să ne îndulcim cu minunile ei cele Dumnezeiești.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întărește-i și întru Dumnezeiască Intrarea ta, cununilor măririi învrednicește-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Împodobit de nuntă astăzi s-a arătat frumos Templul Fecioarei și Cămara, primind Cămara Cea Însuflețită a lui Dumnezeu, pe cea Curată și fără prihană și mai Luminată decât toată făptura.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

David înainte începând dănțuirea saltă și dănțuiește cu noi și Împărăteasă Împodobită și Preacinstită te numește pe tine, Preacurată, Ceea ce stai în Templu înaintea Împăratului și Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Din cea din care a ieșit neamului omenesc călcarea poruncii, din aceea au înflorit îndreptarea și nestricăciunea; Născătoarea de Dumnezeu este adusă astăzi în Casa lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Saltă Oștile îngerești și mulțimea tuturor oamenilor și înaintea feței tale, Preacurată, aleargă astăzi fecioarele purtătoare de făclii strigând Măririle tale în Casa lui Dumnezeu.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Dumnezeiescul Sfat Cel Neurmat al Celui Preaînalt, al Întrupării Tale celei din Fecioară, proorocul Avacum înțelegându-l, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Templul lui Dumnezeu primind astăzi Ușa cea Neumblată, a încetat toată umbra Legii; căci cu adevărat s-a arătat adevărul, strigând celor de pe pământ.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Muntele cel cu umbra deasă, pe care mai înainte l-a văzut de demult Avacum, mai înainte a vestit pe cea care a încăput înăuntru întru cele neumblate ale Templului; căci cu adevărat a odrăslit virtuțile și acoperă marginile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Să vedem tot pământul lucruri uimitoare, străine și minunate: cum, primind de la înger hrană, Fecioara poartă Chipurile rânduielii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Templu și Cămară și Cer Însuflețit arătându-te, Dumnezeiască Mireasă, Împăratului, în Templul Legii ai fost adusă astăzi Aceluia, păzită fiind, Preacurată.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de Cinstită Intrarea ta. Că tu, Fecioară, care nu știi de nuntă, înăuntru ai intrat în Templul lui Dumnezeu, ca o Preacurată Biserică, tuturor celor ce te laudă pe tine pace dăruindu-le.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sfințenia cea Preaslăvită și Sfințita Dăruire, astăzi Preacurata Fecioară Închinată fiind în Templul lui Dumnezeu, Împăratului a toate, Dumnezeului nostru, Unuia, spre Locaș este Păzită, precum Însuși știe.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Frumusețea sufletului tău, Preacurată, văzând-o oarecând Zaharia, cu credință a strigat: Tu ești Răscumpărarea. Tu ești Bucuria tuturor. Tu ești Chemarea noastră prin care Cel Neîncăput, încăput mie Se va arăta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

O, minunile tale cele mai presus de minte, Preacurată! Neobișnuită este nașterea ta! Neobișnuit este chipul creșterii tale! Neobișnuite și minunate sunt ale tale toate și oamenilor netâlcuite, Dumnezeiască Mireasă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sfeșnic mult Luminos fiind, Dumnezeiască Mireasă, astăzi ai strălucit în Casa Domnului și ne luminezi pe noi cu cinstite harurile minunilor tale, Curată, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Cugetătorilor de Dumnezeu, săvârșind acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme slăvind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cel Ce toate le poartă cu cuvântul, rugăciunea drepților a auzit-o. Pentru aceasta boala stârpiciunii dezlegând ca un Îndurat, le-a dăruit lor Pricină de bucurie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Vrând să arate Domnul neamurilor mântuirea Sa, pe Ceea ce n-a știut de nuntă, acum dintre oameni a luat pe Ceea ce este Semnul Împăcării și al Înnoirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ca Ceea ce ești Casa Harului, întru care sunt puse Comorile Rânduielii Celei Negrăite a lui Dumnezeu, Preacurată, în Templu te-ai Împărtășit de Dulceața Cea Curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe tine, Stemă Împărătească, primindu-te Templul, Dumnezeiască Mireasă, s-a luminat și la cele mai bune a trecut, văzând întru tine Împlinirea celor mai înainte zise.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălțat…

Preacurat Templu al Mântuitorului, Cămara cea de mult preț și Fecioara, Sfințită Vistieria Slavei lui Dumnezeu, astăzi este adusă în Casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu. Aceasta este Cortul cel Ceresc.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului. Ci, groaza focului bărbătește călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Iată astăzi a Strălucit marginilor Primăvară Veselă, luminând sufletele noastre și gândul și mintea, cu harul, prăznuirea Născătoarei de Dumnezeu luminează. Astăzi, tainic, să ne veselim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Daruri să aducă astăzi Împărătesei Maici toate: cerul și pământul și Cetele îngerilor și mulțimea oamenilor și să strige: în Templu este adusă Bucuria și Veselia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Scriptura a trecut, Legea a trecut și ca ca o umbră și Razele Harului au Strălucit în Templul lui Dumnezeu, fiind adusă tu, Prunca fără prihană, Fecioară Maică, totdeauna Binecuvântată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Supusu-s-au Celui Născut al tău, Preacurată, ca Unui Făcător și Dumnezeu, cerul și pământul și cele de dedesubt și toată limba oamenilor mărturisește că S-a Arătat Domnul, Mântuitorul sufletelor noastre.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Ascultă Pruncă Fecioară Curată, să zică adică Arhanghelul Gavriil Sfatul Celui Preaînalt, cel de demult și adevărat: fii gata spre primirea lui Dumnezeu, că prin tine Cel Necuprins cu oamenii are să petreacă. Pentru aceasta și bucurându-mă, strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Aducând oarecând Biserica cea Curată în Casa Domnului, Sfânta Ana, strigând, a zis cu credință preotului: Prunca cea dată mie de la Dumnezeu, luând-o acum, du-o în Templul Ziditorului tău și bucurându-te, cântă Lui: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sfântul Zaharia a zis Sfintei Anei oarecând văzând cu duhul: aduci acum pe Maica Vieții cea Adevărată, pe care în chip lămurit proorocii lui Dumnezeu au propovăduit-o Născătoare de Dumnezeu și cum o va încăpea Templul pe ea? Pentru aceasta mirându-mă, strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Roaba lui Dumnezeu am fost eu, a răspuns Sfânta Ana, chemându-l pe dânsul cu credință și cu rugăciune: am luat Rodul durerii mele și după naștere pe cea Născută o aduc Celui Ce mi-a dăruit-o. Pentru aceasta, săltând, strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cu adevărat este lucrul Legii, a zis ei preotul; și străin lucru cu totul a fi cunosc, văzând pe Ceea ce este adusă în Casa lui Dumnezeu, covârșind în chip preaslăvit cu harul cele Sfinte. Pentru aceasta bucurându-mă strig: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Mă întăresc a zis Sfânta Ana preotului, învățând cele ce grăiești: că tu cunoști acestea cu Duhul lui Dumnezeu și lămurit ai propovăduit cele ce sunt despre Fecioara. Primește dar pe cea Curată în Templul Ziditorului tău și bucurându-te, cântă Lui: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Făclie Purtătoare de Lumină s-a Aprins nouă, a strigat preotului, Bucurie Preamare Strălucind în Templu. Sufletele proorocilor să se veselească împreună cu mine, că văd lucruri minunate săvârșindu-se în Casa lui Dumnezeu și să strige pururea: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

La Cântarea a 9-a.

Stih: Îngerii, Intrarea celei Preacurate văzând, s-au mirat, cum Fecioara a Intrat în Sfânta Sfintelor.

Irmosul:

Ca de un Chivot Însuflețit al lui Dumnezeu, nici cum să nu se atingă mâna necredincișilor, iar buzele credincioșilor, fără tăcere glasul îngerului cântând, cu bucurie să strige Născătoarei de Dumnezeu: cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară Curată.

Stih: Îngerii, Intrarea Celei Preacurate văzând, s-au mirat, cum cu Slavă a intrat în Sfânta Sfintelor.

Ca Ceea ce ai Prealuminată Frumusețea Curăției sufletului, Născătoare de Dumnezeu, Curată și de harul lui Dumnezeu din cer ești Plină cu Lumina Cea pururea Fiitoare, luminezi totdeauna pe cei ce cu veselie strigă: cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară Curată.

Stih: Îngerii, Intrarea Fecioarei văzând, s-au mirat, cum cu preaslăvire a intrat în Sfânta Sfintelor.

Mai presus zboară decât puterea cuvintelor, minunea ta, Născătoare de Dumnezeu Curată. Că trupul întru tine îl socotesc, mai presus de cuvânt, neprimitor de curgerea păcatului. Pentru aceasta cu mulțumire strig către tine: cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară Curată.

Stih: Îngerii și oamenii Intrarea Fecioarei să o cinstim, căci cu Slavă a intrat în Sfânta Sfintelor.

Cu preamărire mai înainte te-a închipuit, Curată, Legea, pe tine Cort și Dumnezeiască Năstrapă și Catapeteasmă și Toiag, Biserică Nestricată și Ușă a lui Dumnezeu. Pentru aceasta învățăm a striga către tine: cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară Curată.

Stih: Îngerii, Intrarea Fecioarei văzând, s-au mirat, cum cu Dumnezeiască plăcere a intrat în Sfânta Sfintelor.

Dulce cântând ție mai înainte a glăsuit David, numindu-te pe tine Fiică a Împăratului, cu podoaba virtuților văzându-te Împodobită, stând de-a drepta înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta proorocul a strigat: cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară Curată.

Stih: Îngeri, săltați cu sfinții, fecioare, împreună dănțuiți, că Fiica lui Dumnezeu a intrat în Sfânta Sfintelor.

De Dumnezeu Primitoare mai înainte văzându-te Solomon, Născătoare de Dumnezeu, te-a vestit pe tine Ușă Deschisă Împăratului și Izvor Viu Pecetluit, din care Apa Cea Netulbure a Izvorât nouă, celor ce strigăm cu credință: cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară Curată.

Stih: Îngerii și oamenii, pe Fecioara, cu cântări să o mărim, căci cu Dumnezeiască cuviință a intrat în Sfânta Sfintelor.

Dai harurile tale cele liniștite, Născătoare de Dumnezeu, sufletului meu, izvorând viață celor ce te cinstesc după datorie, Singură apărându-i și acoperindu-i și păzindu-i, ca să strige către tine: cu adevărat mai presus decât toți ești, Fecioară Curată.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a adus în Templul Domnului și s-a binecuvântat de mâinile preoților.

Irmosul:

Pe Norul cel Purtător de Lumină, întru care Stăpânul tuturor din cer ca ploaia pe lână S-a Pogorât și S-a Întrupat pentru noi, făcându-Se Om Cel fără de început, să o mărim toți, ca pe Maica Dumnezeului nostru, Curată.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a adus în Templul Domnului și s-a binecuvântat de mâinile preoților.

Din cei drepți a ieșit, din Sfinții Ioachim și din Ana, Rodul făgăduinței, Dumnezeiasca Pruncă Maria; și ca niște Tămâie Bineprimită, cu trupul Pruncă fiind, este adusă să locuiască în Sfânta Sfintelor din Templu, ca o Sfântă.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a adus în Templul Domnului și s-a binecuvântat de mâinile preoților.

Pe Ceea ce a fost Pruncă cu firea și mai presus de fire s-a arătat Maică lui Dumnezeu, să o lăudăm cu cântări. Că în Templul Legii Domnului astăzi a fost adusă, spre a fi Mireasmă cu bun miros, ca un Rod duhovnicesc al drepților.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a adus în Templul Domnului și s-a binecuvântat de mâinile preoților.

Născătoarei de Dumnezeu, cu cuviință, să strigăm credincioșii cu îngerul: Bucură-te! Bucură-te, Preabună Mireasă! Bucură-te, Nor Luminos, din care nouă, celor ce ședeam întru întunericul necunoștinței, ne-a Strălucit Domnul! Bucură-te, Nădejdea tuturor!

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a adus în Templul Domnului și s-a binecuvântat de mâinile preoților.

Sfânta Sfintelor și a lui Dumnezeu Maică Marie, cu rugăciunile tale, Curată, scapă-ne din cursele vrăjmașului și din tot eresul și necazul pe noi, cei ce ne închinăm cu credință Icoanei Sfântului tău Chip.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a adus în Templul Domnului și s-a binecuvântat de mâinile preoților.

Cântare după vrednicie, Născătoare de Dumnezeu, toată zidirea, cu Îngerul Gavriil, să-i strige, glăsuind: Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, cu totul fără prihană, prin care ne-am mântuit din blestemul cel dintâi, făcându-ne părtași nestricăciunii.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a adus în Templul Domnului și s-a binecuvântat de mâinile preoților.

Mai presus decât Heruvimii și decât Serafimii mai Înaltă și mai Desfătată decât cerurile te-ai arătat, Fecioară, ca Ceea ce pe Cel Neîncăput de toate, Dumnezeul nostru, în pântecele tău L-ai încăput și L-ai născut în chip de negrăit; pe Care roagă-L îndelung pentru noi.

În loc de Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mărește, suflete al meu, Stăpânia Dumnezeirii Celei în Trei Ipostasuri și Nedespărțite.

Firea Cea în Trei Ipostasuri și Slava Cea Nedespărțită și într-o Dumnezeire Lăudată neîncetat, în cer și pe pământ, Treimea Cea Nedespărțită să O slăvim, Tatălui și Fiului și împreună și Duhului închinându-ne cu dreaptă credință.

În loc de Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mărește, suflete al meu, pe cea mai Cinstită și mai Mărită decât Oștile cele de sus.

Pe cei ce aleargă cu credință sub milostivirea ta și se închină cu bună cinstire Fiului tău, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ca Unui Dumnezeu și Domn al lumii, roagă-te ca să-i mântuiască de stricăciune, de primejdii și de toate ispitele.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Spune, David, ce Praznic este acesta de acum, pe care l-ai lăudat oarecând în Cartea Psalmilor, pe Fiica Prunca lui Dumnezeu și Fecioara? Că ai zis: aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei și cele de aproape ale ei. Minunat și a toată lumea praznic fă celor ce strigă: Născătoarea de Dumnezeu este pentru noi Solitoarea mântuirii.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Mielușeaua cea Nepătată și Cămara cea Neîntinată, Născătoarea de Dumnezeu Maria, cu veselie este adusă în chip Prealuminat. Pe care îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credință și toți credincioșii o fericesc pururea și cu mulțumire cântă ei neîncetat cu glas mare: Mărirea și Mântuirea noastră tu ești, Ceea ce ești cu totul fără prihană.

About the author

Related posts

Comments

No comments