Blog

header image
6 diciembre, 2021 @ 12:03 by admin

Rugăciune pentru buna rânduire în viață a copiilor, către Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei, Făcătorul de minuni

Bunule păstor și de Dumnezeu înțelepțite învățător, Ierarhe al lui Hristos Nicolae! Auzi-ne pe noi, păcătoșii (numele), care ne rugăm ție și chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioșii, care din toate părțile suntem vânați, de tot binele suntem lipsiți și cu mintea suntem întunecați din pricina puținătății de suflet: grăbește, bineplăcutule al lui Dumnezeu, și nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmașii noștri și să nu murim în lucrurile noastre cele viclene. Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul și Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupești; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru și în viața de acum, și în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre și după necurăția inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa. Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm și, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăvește-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră și potolește valurile patimilor și nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca, pentru sfintele tale rugăciuni, să nu ne cuprindă pe noi necazul și să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor și în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viață pașnică și iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire și mare milă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments