Blog

header image
4 diciembre, 2021 @ 00:11 by admin

Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul

Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce singur ai putere de a ierta oamenilor păcatele, ca un bun și iubitor de oameni, iartă mie toate greșelile făcute cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește, fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, preamăritele, preacuratele, și de viață făcătoarele Tale Taine, nu spre pedeapsă, nici spre adăugarea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre agonisirea vieții și împărăției ce va să vie, spre zid de ajutor, și spre fugărirea celor potrivnici, spre stârpirea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei, și al îndurărilor, și al iubirii de oameni, și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui, și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

About the author

Related posts

Comments

No comments