Blog

header image
19 marzo, 2020 @ 14:49 by admin

Comunicat de presa Pandemie Coronavirus

În contextul epidemiei cu noul Coronavirus (COVID-19) Guvernul Spaniei a declarat instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul național. Articolul 11 [1] al Decretului Regal Nr. 463 din 14 martie 2020 oferă posibilitatea continuării slujirii publice în biserici și în această perioadă. De asemenea, menționăm că aliniatul 4 litera f.[2] din decretul Președintelui Republicii Portugheze din data de 18 martie a.c., prin care se declară starea de urgență în Portugalia, dă libertate autorităților locale de a interzice sau nu slujirea publică. În sensul celor expuse anterior,  Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei îndeamnă clerul și credincioșii la respectarea cu strictețe a măsurilor dispuse de autoritățile publice și cooperarea cu acestea.

Cu toate că, prin cele două articole citate mai sus se asigură libertatea religioasă a credincioşilor de a participa la viaţa liturgică a Bisericii şi de a primi asistență religioasă, recomandăm ca, în cadrul Episcopiei noastre, Sfânta Liturghie să se săvârșească în biserică, în privat, cu o participare limitată: doar preotul slujitor și un număr foarte restrâns de credincioși necesari pentru a se asigura slujirea liturgică în condiții canonice (de regulă, preotul împreună cu cântărețul  și paraclisierul). După terminarea Sfintei Liturghii duminicale, dar și în timpul săptămânii, acolo unde este posibil, credincioșii vor putea merge la biserică doar pentru nevoi ce nu suferă amânare, solicitând telefonic acest lucru în prealabil, după un orar stabilit de comun acord cu preotul paroh, respectând cu strictețe normele de protecție impuse de autorități (mască, mănuși, etc.). Toate celelalte slujbe liturgice publice și activitățile extraliturgice se suspendă până la noi hotărâri. Catehezele în biserică și cursurile școlilor parohiale se recomandă să se desfășoare online.

Preacucernicii părinți vor depune toate eforturile prin mijloacele tradiționale și moderne pe care le au la dispoziție (telefon, rețele de socializare, transmisie în direct a slujbelor oficiate la biserică în privat, etc.) pentru a asigura și a menține asistența duhovnicească a credincioșilor și a păstra legătura cu aceștia, iar credincioșii sunt rugați să țină legătura cu preoții lor folosind aceleași mijloace de comunicare.

Având în vedere că acest perioadă de carantină coincide și cu timpul Postului Mare, îndemnăm clerul și poporul drept-credincios de pe cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei să înmulțească rugăciunea comună în familie, lectura duhovnicească, cercetarea lăuntrică, așa încât timpul acesta, îngăduit de Domnul, să nu fie timp de tulburare, clătinare în credință și de frică, ci să fie un timp al mântuirii în care toți ”să răscumpărăm vremea, pentru că zilele rele sunt.” (Efeseni 5, 16).

Dacă Domnul a îngăduit această încercare, avem încredere că ea este și mântuitoare pentru cei care o asumă cu smerenie și credință.

Sectorul Cultural și comunicații media/ Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei


[1]Măsuri de prevenție cu privire la lăcașurile de cult și la ceremoniile civile și religioase

Asistența în lăcașurile de cult și la ceremoniile civile și religioase, incluzându-le pe cele funebre, este condiționată de adoptarea unor măsuri organizatorice care constau în evitarea aglomerării de persoane, în funcție de dimensiunile și caracteristicile lăcașelor, în așa fel încât să se asigure participanților posibilitatea respectării distanței de minim un metru între ei;

[2]Libertatea cultului în dimensiunea colectivă

Pot să fie impuse de către autoritățile publice competente restricții necesare pentru reducerea riscului de contagiere și măsuri de prevenire și combatere a epidemiei. Inclusiv limitarea sau interzicerea de adunări sau manifestări care implică aglomerarea de persoane.

sursa :obispadoortodoxo.es

About the author

Related posts

Comments

No comments