Blog

header image
8 mayo, 2020 @ 11:02 by admin

Îndrumări pentru credincioși, privitoare la prezența și săvârșirea sfintelor slujbe în locașurile de cult, în perioada de relaxare a măsurilor restrictive impuse în timpul pandemiei Covid 19

.

Având în vedere faptul că încă suntem într-o perioadă de răspândire a coronavirusului, fiecare dintre noi, cler și credincioși, este responsabil atât pentru propria persoană cât și pentru cei cu care intră în contact. Urmând sfatul Mântuitorului nostru Iisus Hristos care zice ” Dați cezarului cele ce sunt ale cezarului, și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”, și din responsabilitate creștină și dragoste pentru cei din jur, trebuie să asumăm în continuare, cu strictețe, regulile de igienă și de distanțare socială, care sunt sau vor fi impuse de către autoritățile civile și sanitare, în funcție de fazele de revenire treptată la normalitate.

A. Faze de aplicație

.

Faza 0. Sfintele slujbe se vor oficia ca și în perioada de criză, cu ușile bisericilor încuiate și cu un număr foarte restrâns de credincioși necesari pentru a se asigura slujirea liturgică în condiții canonice (de regulă, preotul împreună cu cântărețul și paraclisierul).

.

Faza 1. Este permisă participarea credincioșilor la sfintele slujbe, cu o prezență de 30% din capacitatea locașului de cult, respectându-se cu strictețe normele sanitare de protecție impuse de autoritățile civile, și recomandările liturgice și pastorale de la punctul B.

.

Faza 2. Este permisă participarea credincioșilor la sfintele slujbe, cu o prezență de 50% din capacitatea locașului de cult, respectându-se cu strictețe normele sanitare de protecție impuse de autoritățile civile, și recomandările liturgice și pastorale de la punctul B.

.

Faza 3. Se va intra în normalitate dar respectându-se în continuare măsurile care vor fi impuse de oficialitățile civile, atâta vreme cât acestea nu vor aduce știrbire învățăturii de credință a Bisericii noastre Ortodoxe, până la găsirea unui tratament adecvat pentru eradicarea coronavirusului.

.

B. Recomandări

.

1. Credincioșii care prezintă simptome de infecție, care sunt infectați cu Covid 19 și care au intrat în contact cu o persoană infectată sau se află în carantină sunt rugați stăruitor să rămână acasă pentru a nu răspândi boala, și să participe activ la slujbele care vor fi transmise prin intermediul internetului.

.

2. Persoanelor în vârstă și celor cu probleme majore de sănătate, acestea fiind mai vulnerabile, li se recomandă să rămânând acasă în fazele 1 și 2 ale tranziției. Acestea vor putea merge la biserică (în fazele 1 și 2) în afara programului liturgic, pentru a se ruga, spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine, după un orar stabilit de comun acord cu preotul paroh, solicitând telefonic acest lucru.

.

3. În fazele 1 și 2, credincioșii care vor participa la sfintele slujbe vor purta obligatoriu mască de protecție, iar, în biserică, cinstirea icoanelor și a obiectelor sfințite, va fi făcută prin închinăciune, fără a fi sărutate; salutul va fi făcut doar verbal, fără datul mâinii și fără îmbrățișare, evitându-se în felul acesta orice contact direct dintre persoane.

.

4. În fazele 1 și 2, ușile bisericilor, în timpul slujbelor, vor rămâne deschise, pentru a nu fi atinse mânerele acestora. Acolo unde există două intrări în biserică, una se va folosi pentru intrare iar alta pentru ieșire.

.

5. La intrarea în biserică se vor găsi amplasate soluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră își va dezinfecta mâinile.

.

6. Credincioșii sunt rugați să respecte recomandările făcute de către persoanele aflate la intrarea în biserică, pentru a nu se forma aglomerări și pentru a-și găsi cu mai multă ușurință locul, respectând distanța de cel puțin 1.50 – 2 m (această distanțare nu se aplică la persoanele care locuiesc în aceeași casă). De asemenea, o altă persoană desemnată va avea grijă să nu se facă aglomerație în fața bisericii și în proximitatea acesteia.

.

7. În biserică, credincioșii nu vor duce direct la sfântul Altar ofrandele, așa cum se obișnuiește, ci le vor lăsa la pangar. Prescura împreună cu vinul, lumânarea și pomelnicul vor fi duse de la pangar la sfântul Altar de către un credincios desemnat de preot. Se va evita primirea la sfântul Altar a prescurii făcute de credincioși acasă. Aceasta se poate binecuvânta de către preot în momentul aducerii ei, urmând a fi dusă înapoi acasă de către credincios.

.

8. Umblarea cu discul se suspendă în fazele 1 și 2 ale tranziției, rânduindu-se un loc din biserică, de preferat la ieșire, unde credincioșii care doresc își vor putea lăsa darul.

.

9. Obiectele de cult, icoanele, mobilierul, precum și întregul spațiu de slujire vor fi igienizate înainte de fiecare slujbă.

.

10. Mărturisim cu tărie că niciodată nimeni nu s-a îmbolnăvit împărtășindu-se cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos care este Doctorul sufletelor și trupurilor noastre! Însă, pentru a respecta în timpul acestor faze de tranziție regulile de strictă igienă sanitară impuse de autoritățile sanitare, ținând cont de PIDALION, comentariul Sfântului Nicodim Aghioritul, la canonul 28 al Sinodului 6 Ecumenic, pagina 208, nota 189, privind împărtășirea celor care sunt bolnavi de molimă : ”Lingurița cu care au fost împărtășiți cei bolnavi urmează să fie dezinfectată cu soluție de oțet” și de viziunea Sfântului Proroc Isaia 6, 6 „Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune, pe care îl luase cu cleștele de pe jertfelnic. Și l-a apropiat de gura mea” împărtășirea credincioșilor se va face tot cu lingurița. Credincioșii sunt rugați să dea capul ușor pe spate și să deschidă foarte bine gura, astfel încât preotul să poată lăsa Sfânta Împărtășanie cu ușurință în gura celui care se împărtășește, fără a le atinge buzele. Pentru împărtășire se vor folosi mai multe lingurițe. După fiecare persoană împărtășită, lingurița se va introduce mai întâi într-un vas cu apă la temperatura de fierbere, apoi într-un vas cu alcool de cel puțin 70 de grade. Două persoane rânduite vor ține un procovăt de cele patru colțuri, sub bărbia celui care se împărtășește, fără a fi folosit pentru ștergerea buzelor celui împărtășit. Se va încerca același procedeu și la copiii mici, luând o picătură din Sfântul Sânge, care în potir este deja unit cu Sfântul Trup. Atât preotul care împărtășește cât și persoanele ajutătoare vor purta obligatoriu mască de protecție în fazele 1 și 2 ale tranziției.

.

11. Rânduiala de binecuvântare a pâinii, numită „paşti”, se va săvârși în biserică în sâmbăta de după Înjumătățirea Praznicului (16 mai), respectându-se aceleași reguli de pregătire ca la pregătirea anaforei. Aceasta se va împărți credincioșilor, în mod organizat, sâmbătă și duminică 16 / 17 mai, în recipiente speciale. Acolo unde nu s-a intrat în Faza 1, această slujbă de binecuvântare se va săvârși sâmbătă, 23 mai, și se va împărți în cursul zilelor de sâmbătă și duminică 23/24 mai.

.

12. În perioada fazelor 1 și 2 se va renunța la miruirea credincioșilor după Sfânta Liturghie.

.

13. În perioada fazelor 1 și 2, Sfântul Maslu se va putea oficia în biserică, preotul rostind evangheliile și rugăciunile de pe solea bisericii, evitând contactul direct cu credincioșii. Miruirea credincioșilor se va face o singură dată, la sfârșitul slujbei, cu un bețișor de unică folosință pentru fiecare credincios.

.

14. În perioada fazelor 1 și 2, Sfintele Taine ale Botezului și Cununiei se vor putea săvârși cu un număr redus de participanți (primitorii tainei, rudele apropiate ale acestora și nașii). Aceștia vor respecta în biserică distanța obligatorie. Este interzisă săvârșirea Tainei Botezului pentru mai mulți copii la aceeași slujbă. După fiecare botez, cristelnița se va goli de apă și se va dezinfecta.

.

15. La Taina Cununiei „paharul mântuirii” se va da doar mirilor, după cum prevede rânduiala din Molitfelnic. Preotul va purta mască de protecție pe toată durata slujbei.

.

16. În fazele 1 și 2, la săvârșirea slujbelor de pomenire pentru cei adormiți, credincioșii nu vor putea împărți colivă sau alte daruri în biserică și nici în afara acesteia. Coliva, sau ʺparastasulʺ, precum și vinul vor fi luate acasă după terminarea slujbei de pomenire.

.

17. În fazele 1 și 2, credincioșii vor putea solicita preotului asistența la domiciliu doar în caz de maximă necesitate.

.

18. Școlile parohiale își vor putea reîncepe cursurile începând cu faza a 2 a de tranziție, respectând toate normele sanitare și de siguranță impuse de autorități pentru actele școlare și culturale.

.

19. Slujbele de înmormântare vor fi făcute după tradiția noastră liturgică, respectându-se toate normele sanitare și de distanțare impuse, în funcție de faza de tranziție.

.

20. Până la normalizarea situației nu se vor face agape în biserică sau în spațiile anexe ale acesteia.

.

21. La pangarul bisericii va sta o singură persoană care va purta mască de protecție și mănuși. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioșii din biserică. Ca măsură de siguranță (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spațiu închis), se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas ce va avea o deschizătură la partea inferioară.

.

22. La lumânărar se va desemna o persoană care va împiedica aglomerarea de persoane în zona respectivă.

Mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru ajutorul primit în acest timp de încercare, stăruim pe mai departe în rugăciune, pentru cei adormiți, pentru cei bolnavi și familiile lor, neuitându-i pe cei care, cu bună credință, se ostenesc în spitale și alte centre medicale, îngrijindu-i pe cei aflați în suferință sau căutând tratamente adecvate pentru eradicarea coronavirusului.

.

Aceste măsuri sunt valabile și obligatorii pentru toate parohiile Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

.

Preoții și credincioșii din Portugalia vor adapta aceste îndrumări în funcție de planul de tranziție care va fi stabilit de autoritățile civile și sanitare portugheze.

.

Date în reședința noastră episcopală de la Mânăstirea Nașterea Domnului din Cenicientos, azi, 6 mai 2020, la Sărbătoarea Sfântului și Dreptului Iov mult pătimitorul.

.

† Episcopul Timotei

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

About the author

Related posts

Comments

No comments