Blog

header image
11 abril, 2020 @ 13:21 by admin

Îndrumările Permanenței Consiliului Eparhial, privind slujbele de Florii, din Săptămâna Patimilor şi de Sfintele Paşti, în condiţiile stării de alarmă

Întrucât slujbele de Florii, slujbele din Săptămâna patimilor şi de Sfintele Paşti vor fi săvârşite anul acesta, în majoritatea parohiilor doar de slujitorii bisericeşti, cu o participare limitată a credincioşilor mireni, sau în casele preoților, acolo unde nu le este permis preoților să slujească în biserici, pentru a diminua riscul unor manifestări necontrolate, având în vedere restricțiile impuse de autoritățile competente din țările în care trăim și care sunt ușor diferite de acele din România, parohiile din Episcopia noastră vor proceda după cum urmează:

1. În Duminica Floriilor Sfânta Liturghie se va săvârși în biserică, în privat, cu o participare limitată: doar preotul slujitor și un număr foarte restrâns de credincioși necesari pentru a se asigura slujirea liturgică în condiții canonice (de regulă, preotul împreună cu cântărețul și paraclisierul). După terminarea Sfintei Liturghii, acolo unde este posibil, credincioșii vor putea merge la biserică doar pentru nevoi ce nu suferă amânare, solicitând telefonic acest lucru, în prealabil, după un orar stabilit de comun acord cu preotul paroh, respectând cu strictețe normele de protecție impuse de autorități (mască, mănuși, etc.). La timpul potrivit, preotul slujitor va binecuvânta stâlpările. Credincioșii care participă de acasă la slujbă sunt rugați să-și pregătească din timp câte o stâlpare pe membru de familie, iar în momentul în care preotul binecuvântează stâlpările în biserică, capul familiei, sau în lipsa acestuia unul din membrii familiei, cu frică de Dumnezeu și evlavie, stropește cu agheasmă stâlpările.

2. Deniile din Săptămâna Patimilor se vor oficia în biserică, în privat, cu o participare limitată: doar preotul slujitor și un număr foarte restrâns de credincioși mireni necesari pentru a se asigura slujirea liturgică în condiții canonice (de regulă, preotul împreună cu cântărețul și paraclisierul). Acestea vor începe cel târziu la orele 17.00 pentru a se termina înainte de orele 21.00.

În Joia patimilor, Sfânta Liturghie se va săvârșii în condițiile specificate mai sus, pentru a se scoate Sfântul Agneț pentru împărtășirea bolnavilor pe parcursul anului. (recomandăm, ca acolo unde Sfânta Liturghie se săvârșește în casa preotului, sau unde nu există posibilități de a se păstra acesta în condițiile cerute de sfintele canoane, să nu se scoată Sfântul Agneț pentru bolnavi.)

3. Sfânta Liturghie din Sâmbăta Mare se va săvârși dimineața în condițiile specificate la Duminica Floriilor.

Acolo unde preotul se poate organiza, biserica se va deschide după terminarea Sfintei Liturghii pentru acei credincioși care doresc și pot să meargă la biserică pentru a se împărtăși cu Sfintele taine. Acest lucru se va desfășura după un orar stabilit de comun acord cu preotul paroh, respectând-se cu strictețe normele de protecție impuse de autorități (mască, mănuși, etc.).

4. Utrenia Învierii se va săvârși sâmbătă seara nu mai târziu de orele 17.00.

Credincioșii mireni care participă de acasă la slujbă sunt rugați să-și pregătească din timp câte o lumânare, iar în momentul în care preotul rostește îndemnul „Veniți de primiți lumină!” fiecare membru al familiei să-și aprindă lumânarea de la candela aflată la icoană, de preferat Icoana Pogorârii la iad a Mântuitorului (Icoana Învierii), sau de la o lumânare aprinsă pusă într-un sfeșnic la icoană. Pâinea binecuvântată, numită „Paşti”, va fi sfinţită în biserică, în cadrul Slujbei Utreniei Învierii, după cântarea „Ziua învierii, să ne veselim popoare …”. Credincioșii mireni, care participă de acasă la slujbă, sunt rugați să-și pregătească din timp într-un bol pâine tăiată mărunt și o sticluță cu vin. Când preotul va binecuvânta pâinea și vinul pregătite în biserică, capul familiei sau în lipsa acestuia unul din membrii familiei, cu frică de Dumnezeu și cu evlavie, va stropi cu agheasmă pâinea pregătită și vinul. La fel se va proceda și cu binecuvântarea, ouălor, a brânzei și a cărnurilor. Pentru consolarea credincioșilor, rânduiala de binecuvântare a pâinii, numită „Paşti”, se va repeta în biserică în Duminica de după Înjumătățirea Praznicului (17 mai) sau în Duminica de dinaintea Odovaniei Praznicului Învierii Domnului (24 mai), în funcție de ridicarea restricțiilor impuse de către autoritățile civile.

5. Sfânta Liturghie din prima zi de Paști, Prima Duminică de după Sfintele Paști, care de regulă se săvârșește duminica noaptea după Utrenia Învierii, se va săvârși duminica dimineața în condițiile specificate la Duminica Floriilor. Acolo unde preotul se poate organiza, biserica se va deschide după terminarea Sfintei Liturghii, pentru ca acei credincioși care doresc și pot să meargă la biserică, să aibă posibilitatea de a se împărtăși cu Sfintele Taine. Acest lucru se va desfășura după un orar stabilit de comun acord cu preotul paroh, respectându-se cu strictețe normele de protecție impuse de autorități (mască, mănuși, etc.).

Tot în prima zi de Paşti, slujba Vecerniei sau „A doua Înviere”, se va săvârşi în biserici, acolo unde se poate, începând cu ora 17.00, în condițiile specificate mai sus.

În sfintele mănăstiri slujbele vor fi oficiate conform tipicului bisericesc. Preacucernicii părinți, care slujesc în biserici, pentru menținerea credincioşilor mireni în comuniune liturgică cu preotul lor paroh, vor folosi toate metodele pe care le au la dispoziție pentru a transmite în direct sfintele slujbe pe internet. Credincioșii mireni, care urmăresc de acasă sfintele slujbe, sunt rugați să participe activ, cântând împreună cu preotul slujitor Denia Prohodului Domnului, Canonul Învierii, Hristos a Înviat, cântările de la Sfintele Liturghii, precum și orice cântare pe care o cunosc, ținând în mâini lumânări aprinse. Acei părinți care nu au posibilitatea de a transmite sfintele slujbe în direct, precum și aceia care nu au posibilități tehnice necesare, sau slujesc în casele proprii și nu au condiții pentru a sluji după toate rânduielile tipiconale și liturgice, vor îndruma credincioșii mireni să participe la sfintele slujbe care vor fi oficiate la Centrul eparhial de la Mânăstirea Cenicientos, și care vor fi transmise în direct pe facebook Frăția NEPSIS și Obispado Ortodoxo, după următorul program:

Sâmbăta lui Lazăr
09.00 Sfânta Liturghie și parastas
18.00 Vecernia cu litie.
Duminica Floriilor
09.00 Utrenia
10.00 Sfânta Liturghie
Luni, Marți și Miercuri în Săptămâna Patimilor
11.00 Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
18.00 Slujba deniei
Joia din Săptămâna Patimilor
10.00 Sfânta Liturghie
17.00 Denia celor 12 Evanghelii
Vinerea din Săptămâna Patimilor
09.00 Ceasurile Împărătești
13.00 Vecernia și scoaterea Sfântul Epitaf
17.00 Denia Prohodului Domnului
Sâmbăta din Săptămâna Patimilor
10.00 Sfânta Liturghie a Învierii
23.30 Canonul Sâmbetei Mari
00.00 Utrenia Învierii și Sfânta Liturghie
Prima duminică după Învierea Domnului – prima zi de Paști
12.00 slujba Vecerniei sau „A doua Înviere”

Să ne rugăm Mântuitorului Hristos, Cel mort și înviat, Preacuratei Maicii Sale şi tuturor sfinţilor, ca întristarea cauzată de încercarea prin care trece acum toată lumea să înceteze cât mai curând și să se transforme în bucurie.

About the author

Related posts

Comments

No comments