Blog

header image
8 febrero, 2022 @ 09:21 by admin

Pomenirea Sfântului, slăvitului marelui Mucenic Teodor Stratilat- 8 februarie

Acesta a trăit pe vremea împăratului Licinius (308-321), trăgându-se cu neamul din Evhaita. Și, fiind un general viteaz – numele de Stratilat arată că era un mare conducător de oaste –, împăratul îi încredințase cârmuirea cetății Heracleea, lângă Marea Neagră. Și întrecea Sfântul pe mulți, cu podoaba sufletului, cu frumusețea trupului și cu puterea cuvântului și mulți căutau să-l aibă prieten. Până și Licinius împăratul dorea să-l întâlnească, măcar că auzise că era creștin. Auzind însă că acest dregător al său, nu numai că s-a îndepărtat de cinstirea zeilor, dar dar se ostenea și cu propovăduirea credinței în Hristos, și îndeamnă, pe toți, să se lepede de închinarea idolilor, împăratul hotărî să-l cerceteze el însuși și, de nu se va întoarce, cu înfricoșătoare moarte să-l piardă.

A mers, deci, în Heracleea împăratul și, la cererea Sfântului Teodor, I-a dat acestuia îngăduința să ia idolii de aur acasă la el, spre a-I cinsti, după datină. Dar, ducându-I acasă, Sfântul a sfărâmat idolii în bucăți și I-a împărțit la săraci. Iar dacă s-a făcut ziuă, Maxențiu sutașul a spus împăratului, că a văzut capul de aur al zeiței celei mari, Artemida – zeiță care fusese dată în ajun Sfântului Teodor –, și că acum era purtat de un sărac. Și acesta, fiind întrebat, a mărturisit că, de la Teodor Stratilat l-a primit. Și împăratul, auzind, de o faptă ca aceasta, a rămas mut de mânie. Deci, poruncind slujitorilor, Sfântul a fost prins și adus înaintea sa. Și, mărturisind el ca toate cele spuse de sutaș sunt adevărate, Sfântul a fost osândit la chinuri grele. Și a îndurat Sfântul Teodor, cu credință și cu bărbăție, toate chinurile; și pătimind, neîncetat propovăduia credința în Hristos. Deci, împăratul, văzând că nu poate să-l întoarcă la zadarnica cinstire a idolilor, a poruncit să I se taie capul și, astfel, s-a săvârșit în ziua de 8 februarie. Iar sfintele lui moaște au fost îngropate în cetatea de naștere, Evhaita, care mai apoi s-a numit Theodoropol, în cinstea Sfântului.

Peste multă vreme, în anul 1260, ele au fost duse la Veneția, unde se află și astăzi. Tot în Veneția se află și o statuie a Sfântului Teodor, așezată pe un stâlp, din vestita piață a Sfântului Marcu.

About the author

Related posts

Comments

No comments