Blog

header image
17 marzo, 2020 @ 22:09 by admin

Rugăciune către Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

O, mare bineplăcute al lui Hristos, sfinte omule al lui Dumnezeu Alexie, care cu sufletul stai în cer înaintea Tronului Domnului, iar pe pământ săvârșești minuni felurite cu harul cel dat ție de Sus! Caută cu milostivire spre cei ce stau înaintea sfintei tale icoane și se roagă cu umilință, cerând de la tine ajutor și acoperire. Tinde spre Domnul Dumnezeu, rugându-te, cinstitele tale mâini și cere pentru noi de la Dânsul lăsarea greșalelor noastre celor de voie și celor fără de voie, pentru cei bolnavi vindecare, pentru cei năpăstuiți ocrotire, pentru cei necăjiți mângâiere, pentru cei aflați în restriști grabnic ajutor, iar pentru toți cei ce te cinstesc sfârșit pașnic și creștinesc al vieții și răspuns bun la Infricoșătoarea Judecată a lui Hristos. Așa, bineplăcutule al lui Dumnezeu, nu fă de rușine nădejdea noastră, pe care după Dumnezeu și după Născătoarea de Dumnezeu la tine o punem, ci fii nouă ajutător și acoperitor spre mântuire, ca primind, cu rugăciunile tale, har și milostivire de la Domnul, să preaslăvim iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Unuia Dumnezeu în Treime slăvit și închinat, precum și sfânta ta mijlocire, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments