Blog

header image
24 junio, 2022 @ 12:25 by admin

Sfântul Niceta , episcopul Remesianei 24 Iunie

Acest Sfânt Nichita a fost prietenul și contemporanul Sfântului Paulin de Nola (prăznuit la 23 ianuarie).
Se pare că el a fost de neam slav și ca atare, a predicat Evanghelia la slavii din ținuturile Nis și Pirot.
Marea însemnătate a lucrării Sfântului Nichita de Remesiana printre slavi se poate vedea din imnul pe care Sfântul Paulin l-a compus în cinstea Sfântului Nichita:
O minunată schimbare!
Și cât de neașteptată!
Munții nemișcați, care odinioară
ascundeau tâlhari sângeroși,
Acum adăpostesc monahi, ucenici ai păcii.
Acolo unde odinioară urlau fiarele pustiei,
Acum se sălășluiesc chipuri de îngeri.
Drepții acum locuiesc în peșterile
Care odinioară erau grote de tâlhari.
Scaunul episcopal al Sfântului Nichita a fost la Remesiana, în care unii văd o altă denumire a cetății Pirot.
Pe lângă nevoințele lui misionare, Sfântul Nichita a scris și multe cărți, printre care se află cele șase cărți despre credință și una despre o fecioară căzută, aceasta din urmă aducând pe mulți la calea pocăinței și a mântuirii.
Sfântul Nichita s-a odihnit în Domnul în veacul al cincilea.

About the author

Related posts

Comments

No comments