Blog

header image
25 octubre, 2022 @ 17:39 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir

Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, glasul al 3-lea:

Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Partea mea, Sfinte Mucenice Dimitrie și Dumnezeiască Mărire te fă, că eu sunt oaie din staulul dragostei tale. Pentru aceasta primește cântarea mea, purtătorule de cunună, prin care laud astăzi harul mirului tău.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai intrat Sfinte Dimitrie, luminat, în priveliștea mucenicilor, cu untdelemn al virtuților ungându-ți sufletul tău; și cu chip nou căzând, biruiești viteazule și izvor de mir ai arătat trupul tău.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De curgerile întinăciunii și de mirosul greu al păcatului curățește-mă, Mare Mucenice Dimitrie, rogu-mă și de patimile cele necurate și cu mirul tău cu strălucire îmbălsămat fiind, fă-mă vrednic locaș de Mireasma lui Hristos.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca niște mir, a zis Dumnezeiescul David cu duhul, este unirea fraților cea frumoasă, mărite; căci mirurile tale, înțelepte, adună făptura cea nou spre unirea Mirului Celui Bun.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce te-ai arătat cu totul fără prihană, Alabastru Mirului Celui Dumnezeiesc și Vas Preaales al Miresmei lui Hristos, rogu-mă ție, izbăvește-mă de mirosul cei greu al patimilor și de tina păcatelor.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreți…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Intrat-ai în Izvoarele Cele de viață Curgătoare, curățindu-te cu Dumnezeiescul Botez și cu sângele mucenicesc spălându-te, Sfinte Mucenice Dimitrie, fire nouă ți-ai săvârșit, izvor de mir făcându-te.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ești mare păzitor al Tesalonicului, ca un mare izvor al Domnului veselești luminat cetatea ta cu curgerile mirului și ca pe niște Dumnezeiești Locașuri, sfințești toate.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea ta, mucenice, este ca un izvor de ape vii și vărsând ca niște curgeri în chip de râu mirurile tale, îneacă mările eresurilor și ale patimilor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mirul Hristos, în sufletul tău, Sfinte Dimitrie, a curs cu înțelegere și ca niște miere în buzele tale, izvor de mir a turnat, harul Duhului, pe tine cinstit locaș arătându-te.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată Fecioara strigă către Stăpânul tuturor și Fiul său: Bun ești, Mirele meu, iată Bun și Frumos! Întru Mireasma Mirului Tău, degrab alerg în urma Ta.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a. Irmos: Sfatul cel neurmat…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un strugure copt pe tine, fericite, culegându-te Hristos din Dumnezeiasca Viță, te-a stors în teascurile muceniciei și ca niște must curgând, te-a făcut Dumnezeiesc izvor de mir.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unde Te afli Mirele meu? Unde Ți-ai înfipt cortul întru amiază? Cel încununat cu slavă grăia către Hristos: spre Mireasma Mirurilor Tale alerg, mir luând.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce curgerile înșelăciunii le-ai acoperit, Sfinte Dimitrie, cu curgerile sângiurilor tale, usucă și râurile păcatelor și ale patimilor mele, cu curgerile mirurilor tale, rogu-mă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spune-mi mie, Mirele Meu! Spune-mi lămurit unde paști oile? Mireasa grăia către Mirele și Fiul; că Mireasma Mirurilor Tale a atras pe toți cei ce Te iubesc pe Tine.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele între mucenici, Sfântul Dimitrie, cu sângiurile amestecând sudorile luptelor, mir Dumnezeiesc nouă ne-a gătit, bine fierbând doctorie cu Focul Duhului, spre nouă curățire a sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănile trupurilor și ale sufletelor le curățești, Mare Mucenice Dimitrie, ca și cu niște doctorii lucrătoare, cu mirul cel din mormântul tău, spălând veninul cel înțelegător, prin râvna Stăpânului tău, cu picăturile sângiurilor tale.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mirul cel mai lucrător decât focul, Sfinte Dimitrie, ajungând la toată Biserica, curge, izvorăște, viază și lucrează tainic, celor ce aleargă cu credință la el, arzându-le bolile și gonind demonii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Sălășluindu-Se în pântecele tău, Fecioară, L-a făcut Doctorie de mir nou. Pentru aceasta, sufletele cele feciorești ale Dumnezeieștilor Sfinți, în urma ta au alergat cu căldură: Bună ești, grăind către tine; Bună ești, Fecioară Stăpână!

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Înțelepții lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În baia Dumnezeiescului Botez spălându-te, te-ai uns, mărite, cu Mirul Duhului; care păzindu-ți nespurcat sângele coastei tale, mir l-a făcut.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scoală, vino aproape de mine, grăiește sufletului Sfântului Dimitrie, mirele Domnului; să intrăm în cămara cea cu nard și de Mireasma Mirului meu să ne împărtășim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toate s-au făcut noi, Sfinte Dimitrie, grăiește ție Mirele Hristos; iarna a trecut, vino, trandafirul a înflorit. Aleargă, o, prietene, la Mireasma Mirurilor Mele!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Eu, zice cel iubit, eu mirele sârguiesc în urma Ta; că Mireasma Mirurilor Tale întrece toate mirurile; ea, care sângele nostru mir l-a făcut.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu moarte moartea s-a stricat, Viața din mormânt a Răsărit; prin străină nașterea ta, Legile firești dezlegându-se; și sângele mucenicilor mir s-a făcut.

Catavasie:

Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

CONDAC, glasul al 2-lea.

Cu curgerile sângiurilor tale, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, Biserica Dumnezeu a înroșit-o, Cel Ce ți-a dat ție tărie nebiruită; și păzește cetatea ta nevătămată, căci tu ești întărirea ei.

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfitu-ți-ai sângele tău Împăratului tuturor, Sfinte Dimitrie, cel ce ai fost mărit în oaste și în coastă te-ai împuns, urmându-I Lui. Pentru aceasta îți dă plată potrivită, ca alt mir primindu-te pe tine.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întrupatu-S-a Mirul Cel Ceresc, Hristos Domnul, pentru iubirea de oameni; și Sfântul Mucenic Dimitrie, iubindu-L foarte, uns s-a făcut, cu mir nou ungându-se și trupul lui miruri izvorăște.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu mirul bucuriei ungându-mă pe mine Hristos, din robie m-a dezlegat și din tirania cea amară; ci, iarăși m-am robit cu faptele cele de rușine. Izbăvește-mă de robia cea urâtă, Bunule, ungându-mă cu Mirul Tău.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Alegându-te pe tine Mirele Cel Preafrumos al tău Fecioară Stăpână, din seminția pământenilor, frumos ai stat înainte de-a dreapta Lui: vino, Mireasa Mea, din Liban, grăindu-ți ție, vino Mireasa Mea și Maică!

Catavasia:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbătește înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioși…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălțând pe Hristos în Biserică, gâtlejul tău s-a învățat adevărul; gura ta a grăit cuvintele înțelepciunii, fălcile tale s-au arătat pahare de miresme. Pentru aceasta, Hristos te-a arătat lumii izvor de mir Dumnezeiesc.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea cuvintelor tale, purtătorule de cunună, care ca niște săgeți ale Celui Puternic în mâinile tale de departe se învârtea, cel împotrivă luptător al tău îngrozind-o, ți-a împuns coasta cu suliță lungă. Însă, întorcându-se marea mirurilor tale, l-a înecat ca pe egipteni.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele păstor al Tesalonicului, mântuitorul de primejdii cel preaales, apărătorul cel prea tare a toată Biserica, ca un părinte iubitor de fii, fiilor își dă coasta ca un sân hrănitor de suflet, care mirul ca niște lapte îl dăruiește.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

De boli și de neputințele cele grele și de pândirile demonilor ai mântuit, Mare Dimitrie, cu stropirile mirului tău casa cea părintească, pe care ai iubit-o, cinstind vârtutea părinților; la care ne aduni pe noi cei ce lăudăm harul tău.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bogăție Nouă, o, de Dumnezeu Născătoare și Mărire avându-te toți, cei ce te cinstim pe tine, cu credință la tine alergăm, cu dragoste te rugăm: izbăvește-ne de osânda cea din veacul ce va să fie, învrednicindu-ne Desfătării Celei Veșnice și Măririi, în Locașurile drepților.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul și cerul se minunează de lucrul tău, Sfinte Dimitrie. Că în trup viața tuturor celor buni ai împodobit-o cu podoaba cea după chip, preabunule, luminat ungând-o. Și trupul vopsindu-ți cu sângirile, ca un împărat luminos cu mir te-ai uns.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să te îmbraci în haina de care s-a dezbrăcat de demult Adam cel vechi, Sfinte Dimitrie, în Adam cel nou te-ai îmbrăcat și pielea trupului, bucurându-te, ai lepădat-o. Pentru aceasta cu miresme și cu cununi ți s-a încredințat Împărăția cea Luminoasă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea nu este îndestulată și cuvântul omenesc nu poate spune cinstitele cele mai presus de fire și măririle cu care te-ai uns, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, izvorâtorule de mir, împârățind neîncetat cu Hristos, fericite. Și mirul cel ce curge mai presus de fire din moaștele tale, este semn prealuminat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Turma pe care Hristos a răscumpărat-o cu sângele Său, pătimitorule și tu cu cuvinte sfințite și cu legi și cu sângiuri ai așezat-o. Încă și acum cu mirurile tale și cu minunile hrănind-o, în veci nevătămată păzește-o de eresurile cele cumplite, prealăudate.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cântările cele slabe și rugăciunile noastre primindu-le, Stăpână, împrăștie norul primejdiilor celor amare, celor împreună și osebite ale noastre. Potolește viforul Bisericii, Preacurată, risipește oștirile barbarilor și ne izbăvește de pedeapsa ce va să fie.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Cu obiceiurile creștinătății îmbogățindu-te, înșelăciunea păgânătății surpând, mucenice, ai călcat îndrăznelile tiranilor și cu Dumnezeiescul dor, mintea aprinzându-ți, înșelăciunea idolilor în prăpastie ai afundat-o. Pentru aceasta, după vrednicie, răsplătirea nevoințelor ai luat, facerea de minuni și izvorăști tămăduiri, purtătorule de chinuri, Mare Mucenice Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Împăratului veacurilor bine plăcând, de către tot sfatul împăratului celui fărădelege te-ai ferit, mărite și celor ciopliți n-ai jertfit. Pentru aceasta, jertfă pe tine însuți te-ai adus Cuvântului, Celui Ce S-a jertfit, prea tare pătimind. Pentru aceasta și cu sulița în coastă fiind împuns, tămăduiești patimile celor ce vin la tine cu credință, purtătorule de lupte, Mare Mucenice Dimitrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Cutremurului, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălțat pe Cruce…

Fiindcă Te-ai milostivit și ne-ai izbăvit pe noi, de mânia Ta cea de nesuferit, ce a venit asupra noastră, noianul iubirii de oameni arătându-ne, Hristoase, acum bine mulțumim Ție. Ferește-ne pe noi, cei pedepsiți pentru toate relele noastre, care ne omoară și caută spre noi milostivindu-Te, Mântuitorule, pentru rugăciunile Celei ce Te-a născut pe Tine.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments