Blog

header image
1 octubre, 2022 @ 12:11 by admin

Canon de rugăciune la Praznicul Acoperământului Maicii Domnului

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici. Și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cu cetele sfinților îngeri, cu soboarele proorocilor și ale Apostolilor, întru mare slavă, ca o Maică a lui Dumnezeu intrând astăzi în Biserică, te rogi pentru creștini, izbăvind de ispite și de necazuri pe toți și îi acoperi cu mila ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Moise te-a numit Cort și Toiag al lui Aaron; că tu ai înflorit pe Hristos, Pomul vieții, către Care, având îndrăznire, roagă-te pentru noi cei ce te cinstim pe tine, Împărăteasă, să ne izbăvească de tot răul; ca să slăvim praznicul Acoperământului tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Nu precum înaintea Chivotului, de demult adunând David dansuri, saltă; ci, mai ales acum, cu cetele sfinților, înaintea ta alergând în Biserică, credincioșii, închinându-ne, strigăm: roagă-te pentru poporul cel ce te cinstește! Ca, slăvind, cu cinste să prăznuim Acoperământul tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Te laudă Născătoare de Dumnezeu Cetele îngerești și te măresc patriarhii cu arhiereii, alergând înaintea feței tale în Biserică. Deci, precum atunci Sfântul Andrei te-a văzut, rugându-te pentru noi păcătoșii către Dumnezeu, așa și acum roagă-te să miluiască pe poporul cel ce slăvește praznicul Acoperământului tău.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici; și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ceea ce ai Răsărit pe Spicul Cel Dumnezeiesc cu adevărat, ca o Holdă Nearată; Bucură-te, Masa cea Însuflețită, care ai încăput Pâinea vieții; Bucură-te Stăpână, care ești Izvorul Apei vieții Cel Nedeșertat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Robii tăi, Stăpână, în Biserica ta cu credință înainte stând, așteptăm milele tale; cercetează smerenia noastră și apără, cu Sfântul tău Acoperământ, pe întregul popor de toată răutatea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ghedeon mai înainte Lână te-a închipuit; că spre tine ca o Rouă Hristos Dumnezeu S-a pogorât. Către Care, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te, ca să dea poporului nostru biruință asupra vrăjmașilor și ca pe madianiți surpându-i, să preamărească Sfântul tău praznic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ceea ce ești mult numită Fecioară, de prooroci mai înainte închipuită cu cinste, de aceia care acum cu îngerii îți slujesc; cu dânșii pentru noi către Dumnezeu te roagă ca, bucurându-ne toți luminat, să prăznuim ziua Sfântului tău Acoperământ.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Mai mult decât razele soarelui, luminezi cu omoforul tău, cel ce strălucește, Biserica și poporul și gonești întunericul păcatelor noastre cu cercetarea ta, Născătoare de Dumnezeu, rugându-te pentru noi Fiului tău și Dumnezeului nostru.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ești Izvor Viu și Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce șade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor Ușor a venit Iisus Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată și a mântuit pe cei ce strigă: Mărire, Hristoase, Puterii Tale!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

În glasuri de cântări, Fecioară, strigăm ție, Ceea ce ești cu totul Lăudată: Bucură-te, Munte gras și închegat cu Duhul; Bucură-te, Sfeșnic și Năstrapa care porți Mana, Ce îndulcește simțurile tuturor credincioșilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Mai mult decât Chivotul lui Aaron, pe tine, toată, Dumnezeu te-a sfințit cu Duhul Sfânt, Născătoare de Dumnezeu și îngerilor a poruncit să slujească ție. Cu care roagă-te pentru cetate și pentru popoarele care măresc cinstitul tău praznic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Vino acum cu Slavă multă, în Biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, cu soboarele tuturor sfinților, precum te-a văzut în văzduh oarecând Sfântul Andrei, rugându-te pentru creștini și ne dăruiește nouă mila ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Întărește, Stăpână, pe poporul nostru, cel ce te cinstește pe tine, contra vrăjmașilor celor potrivnici, ca pe David asupra lui Goliat; ca, veselindu-ne, să strigăm ție: Bucură-te Acoperământul cel Sfânt și Apărarea țării noastre!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

La tine, Doamnă, cădem cu credință și închinându-ne, cu mulțumită îți strigăm: Bucură-te, Fecioară de Dumnezeu Dăruită, Acoperământul și Îngrădirea noastră și Ajutătoarea celor ce sunt în primejdii; miluiește-ne pe noi, cei ce scăpăm la tine, căci spre tine nădăjduim.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat și Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pat te-a închipuit de demult Solomon și Cămară a Cerescului Împărat, Înconjurată de Serafimi, care pentru tine s-a zis aceasta Născătoare de Dumnezeu. Drept aceea, acum te rugăm, Maica lui Dumnezeu cea Preasfântă: acoperă-ne pe noi de toate primejdiile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ție mai marii îngerilor și cinstiții prooroci cu Apostolii, ca Una care ești Maică a lui Dumnezeu, cu cinste îți slujesc, văzându-te aducând rugăciuni pentru lume și cererile tale le ascultă Domnul. Miluieș-te cetatea și poporul, care nădăjduiesc spre tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Marele între prooroci, Isaia a proorocit de tine, că pe Dumnezeu vei naște fără de ispită de nuntă; și tu, Preacurată Marie, te-ai făcut mai Sfântă decât toți, că pe Dumnezeu în pântece și pe mâini L-ai purtat. Căruia pentru noi roagă-te, umbrind cu Acoperământul tău pe cei ce cu credință te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cu duhovnicești aripi zburând tainic soboarele sfinților, au venit să-ți slujească ție Născătoare de Dumnezeu, văzându-te pe norul cel ușor al măririi, rugându-te Mântuitorului Hristos să dea biruință poporului asupra celor ce se oștesc împotriva noastră.

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate și ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, mărind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preoții cei de Dumnezeu înțelepțiți, stând înainte în Biserica ta, cu poporul cel binecredincios, așteaptă milele tale Născătoare de Dumnezeu. Schimbă spre bucurie întristarea noastră, tu care ai născut Bucuria Ce a iertat păcatele tuturor oamenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ție tot pământul îți aduce daruri ca Împărătesei Maicii lui Dumnezeu; împărații și domnii ți se închină și toate popoarele se veselesc, apărați fiind de toată răutatea cu rugăciunile tale, Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Munte Mare te-a însemnat Daniel mai înainte, că din tine fără de sămânță S-a Născut Hristos, a risipit toată înșelăciunea diavolească și a umplut tot pământul de credința Sa; către Care roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, pentru noi, cei ce cinstim praznicul Acoperământului tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Îngerescul glas strigă ție Preacurată: Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu, pe care Iezechiel a văzut pe Domnul, întru asemănare omenească purtat de Heruvimi. Cu care roagă-te pentru noi, Născătoare de Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Catavasie:

Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic Dumnezeiesc și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Fecioara astăzi, înainte stă în Biserică și cu cetele sfinților, nevăzut se roagă lui Dumnezeu, îngerii cu ierarhii se închină și Apostolii cu proorocii dănțuiesc; că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbătește călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Neînsemnată de mulți prooroci și neștiută ai fost, Fecioară, de îngerii cerești, care slujesc lui Dumnezeu; iar acum toți te știm, Născătoare de Dumnezeu și toți simțim nevoie de ajutorul și de sprijinul tău, Ceea ce ești Binecuvântată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Munte ești închegat cu Duhul, pe care l-a văzut Avacum și izvorăști credincioșilor dulceață de vindecări, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; vindecă-ne și pe noi, cei ce strigăm Fiului tău: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cel Ce a plecat cerurile și întru tine, Fecioară, S-a Sălășluit, acum caută spre rugăciunea ta, Născătoare de Dumnezeu, Curată și împlinește cererea ta împărătească; Acestuia pentru noi cu osârdie roagă-te, căci spre tine nădăjduim, Ceea ce ești Binecuvântată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Făcătorule și Mântuitorule al nostru, Hristoase Dumnezeule, primește rugăciunea Maicii Tale pe care o aduce Ție pentru noi, păcătoșii; ca, bucurându-ne, să strigăm: Prealăudate Doamne al părinților noștri și Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Catavasia:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbătește înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat!

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-ți cânte ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întu toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cu cetele îngerilor, Stăpână, cu cinstiții și măriții prooroci, cu Apostolii și cu sfinții mucenici și cu arhiereii, te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii, care slăvim în pământul nostru praznicul Acoperământului tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Surpă mândria, întărâtările și sfaturile celor nedrepți; pe cei ce încep războaie pierde-i, o, Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă cu totul Cinstită! Înalță fruntea evlaviosului nostru popor, ca, slăvind praznicul tău, Preacurată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, să cântăm: pe Domnul lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cu gura și cu sufletul, cu inimile arzând, aducându-ți cântare cu credință ne închinăm Precuratului tău Omofor, Maica lui Dumnezeu, Preabinecuvântată; miluiește-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție: pe Domnul Îl cântăm și-L preaînălțăm întru toți vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

De multe păcate fiind îngreunat, nu mă pricep să scriu după vrednicie laude Acoperământului tău, Născătoare de Dumnezeu; ci tu, o, Maică a lui Dumnezeu, înfrumusețează-ți praznicul tău cu minuni, ca, toți bucurându-ne, să cântăm pe Domnul și să-L preaînălțăm întu toți vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Pe tinerii cei binecredincioși, în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ți cânte Ție: pe Domnul, lucrurile, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfințita prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Înalte Împărate, Cel Ce șezi împreună cu Tatăl și ești Cântat de Serafimi, caută spre rugăciunea cea de Maică, care Ți se aduce pentru noi și curățește păcatele noastre. Mântuiește țara noastră și pe popor îl înmulțește; dăruiește poporului sănătate trupului și biruință asupra vrăjmașilor, pentru rugăciunile Maicii Tale care Te-a născut.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Îngerescul glas îți strigă ție, Fecioară de Dumnezeu Aleasă: Bucură-te, Ceea ce pe Adam iarăși l-ai adus în Rai; Bucură-te, Ceea ce alungi demonii cu numele tău; Bucură-te, Nădejdea creștinilor; Bucură-te, Sfințirea sufletelor; Bucură-te, Păzitoarea neamului nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pomenește-ne pe noi întru rugăciunile tale, Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim pentru mulțimea păcatelor noastre. Acoperă-ne pe noi de toată răutatea și de cumplitele ispite; căci spre tine nădăjduim și cinstind praznicul Acoperământului tău, pe tine te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Dar ai luat, ca o Maică a lui Dumnezeu, a vindeca neputința tuturor creștinilor, a-i izbăvi din primejdii, a le ierta păcatele, a-i mântui din robie și de toate nevoile. Nu ne trece cu vederea, dar, nici pe noi, Doamnă; că știi cele ce ne trebuie, spre sănătatea trupurilor și mântuirea sufletelor.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună…

Ceea ce ești Folositoare Caldă și Nebiruită, Nădejdea cea Încredințată și Nerușinată, Zidule, Acoperământul și Limanul celor ce năzuiesc spre tine, pururea Fecioară Curată, roagă, cu îngerii, pe Fiul tău și Dumnezeu, să dea lumii împăcare, mântuire și mare milă.

About the author

Related posts

Comments

No comments