Blog

header image
1 mayo, 2023 @ 22:42 by admin

Rugăciune către Maica Domnului „Bucurie Neașteptată”

O, Doamnă Preasfântă, milostivește-te spre toți cei ce cinstesc întru tot sfânt numele tău și tuturor arată-le atotputernicul tău acoperământ și sprijinire. Păzește în bunătate pe cei ce până la sfârșitul lor cel mai de pe urmă viețuiesc în dreaptă credință și arată cinstită petrecere, pe cei răi, buni îi fă, pe cei rătăciți, pe calea cea dreaptă povățuiește-i, la orice lucru bun și plăcut Fiului tău, ajută-i; orice lucru rău și potrivnic lui Dumnezeu strică-l, celor ce se află în nedumerire trimite-le lor din cer ajutor nevăzut și înțelepțire, de ispite, sminteli și pierzare scapă-i; de toți oamenii cei răi și de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți apără-i și păzește-i, cu cei ce călătoresc, împreună călătorește; celor din lipsuri și din foamete, fii hrănitoare; celor ce nu au acoperământ și adăpost, fii acoperământ și scăpare, celor goi dă-le îmbrăcăminte, celor obijduiți pe nedrept și prigoniți le fii sprijineală; pe cei ce rabdă clevetire, batjocură și hulă, îndreptează-i în chip nevăzut, pe clevetitori și hulitori mustră-i înaintea tuturor, celor ce se dușmănesc cu înverșunare dăruiește-le pace fără de veste și nouă tuturor dragoste unuia către altul, pace, evlavie și sănătate cu îndelungare de zile.

Pe cei mutați întru dreapta credință și pocăință, din viața aceasta a noastră, fă-i să locuiască împreună cu îngerii și cu toți sfinții, pentru cei ce s-au sfârșit de moarte năpraznică, roagă-L pe Fiul tău milostiv să le fie, iar pentru toți cei răposați fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată și caldă rugătoare, ca toți, în Cer și pe pământ, să te cunoască pe tine ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creștinesc și, cunoscându-te, să te slăvească pe tine și prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Cel de o ființă Duhul Său, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments