Blog

header image
1 abril, 2023 @ 01:18 by admin

Rugăciune către Preacuvioșii Părinți de la Sihăstria Optina

O, mari drepți ai lui Dumnezeu, stâlpi și luminători ai pământului Rusiei, Preacuvioșilor și Purtătorilor de Dumnezeu părinți ai noștri de la Optina, Leon, Macarie, Moise, Antonie, Ilarion, Ambrozie, Anatolie, Isaachie și Iosif, Varsanufie, Anatolie, Nectarie, Nicon și Isaachie, după porunca Evangheliei pe Domnul Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul și din tot cugetul L-ați iubit și ca niște făclii de har purtătoare ați luminat întreg poporul spre mântuire.

Pentru aceasta, sub Acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu ați venit la Sihăstria Optina, întemeiată de tălharul care s-a pocăit. Și până la sfârșitul vieții voastre ați umblat cu smerenie și osândire de sine pe calea cea strâmtă și plină de suferință, dobândind prin aceasta cu prisosință darurile binecuvântate ale Duhului Sfânt.

Pe bătrâni și tineri, pe nobili și pe sărmani, pe înțelepții veacului acestuia și pe cei simpli, pe toți care veneau la voi cuprinși de necazuri, i-ați liniștit și mângâiat duhovnicește, cu lumina adevărului lui Hristos i-ați luminat și i-ați reînviat duhovnicește.

Pe toți ca pe voi înșivă i-ați iubit și în inima voastră i-ați cuprins, după cuvintele Apostolului, cele viitoare vestind, povățuind, îndreptând și mângâind.

Rugați-L pe Milostivul Dumnezeu, care în locuința Raiului pe tălharul înțelept împreună cu Sine l-a luat, să ne dăruiască nouă, nevrednicilor, ca lucrătorilor din ceasul al unsprezecelea, duh umilit, inimă curată, înfrânarea limbii, fapte drepte, smerenie înțeleaptă, lacrimi de pocăință, credință nerușinată, dragoste nefățarnică, pace sufletească și sănătate trupească.

Iar prin mijlocirea voastră să ne învrednicească Domnul de răspuns bun la înfricoșătoarea Sa Judecată și de chinurile veșnice izbăvindu-ne, de Împărăția Cerului să ne facă părtași împreună cu voi, în vecii vecilor. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments