Blog

header image
22 julio, 2022 @ 00:30 by admin

Rugăciune către Sfânta Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena

O, Sfântă și prealăudată Mironosiță, cea întocmai cu Apostolii, ucenică a lui Hristos, Maria Magdalena! Către tine, adevărată și puternică mijlocitoare pentru noi la Dumnezeu, acum noi, păcătoșii și nevrednicii, cu osârdie alergăm și cu inima înfrântă ne rugăm. Tu, care în viața ta de înfricoșătoare curse diavolești ai fost ispitită, dar cu darul lui Dumnezeu de acelea ai scăpat, și pe noi din mrejele vrăjmașului cu rugăciunile tale ne izbăvește, ca totdeauna în toată viața noastră cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul și cu cugetele cele tainice ale inimilor noastre să slujim cu dragoste Unuia Sfântului Stăpân și Dumnezeu, precum ne-am făgăduit Lui. Tu mai mult decât toate bunătățile pământești pe Preadulcele Domn Iisus ai iubit și Aceluia în toată viața ta bine ai urmat, hrănind cu darul și cu dumnezeiasca Lui învățătură nu numai sufletul tău, ci și mulțime de oameni de la întunericul păgânătății la lumina lui Hristos cea minunată aducând. Aceasta știind, te rugăm pe tine, cere nouă de la Hristos Dumnezeu darul cel luminător și sfințitor, ca fiind umbriți cu acela să sporim în credință și în viețuire curată, în lupta dragostei și a lepădării de sine, ca fără lenevire să ne silim a sluji aproapelui nostru întru nevoile lui cele duhovnicești și trupești, ținând minte pilda iubirii tale de oameni. 

Tu, Sfântă Maria Magdalena, ceea ce vitejește cu darul lui Dumnezeu ai petrecut viața ta pe pământ și cu pace te-ai dus în lăcașurile cerești, roagă pe Hristos Dumnezeu Mântuitorul ca prin rugăciunile tale să ne învrednicească și pe noi fără de împiedicare să săvârșim călătoria noastră întru această vale a plângerii și în pace și întru pocăință să ne sfârșim viața, întru sfințenie pe pământ viețuind, de veșnica și fericita viață în ceruri să ne învrednicim, și acolo cu tine și cu toți sfinții dimpreună totdeauna să lăudăm Treimea cea nedespărțită, să cântăm Dumnezeirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfânta Mironosiță Maria Magdalena

O, Sfântă Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena! Tu, cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmașului și L-ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul cel fără de preț, și ai dobândit Împărăția cerurilor. Pentru aceasta cădem către tine și cu suflet umilit și cu inima înfrântă strigăm ție noi, nevrednicii: Caută dintru înălțimea cerului spre noi, cei ce suntem în luptă cu ispitele păcatelor; vezi cu cât de multe păcate și nevoi vrăjmașul în toată ziua ne împiedică, căutând pieirea noastră. Slăvită și întru tot lăudată ucenică a lui Hristos Maria Magdalena, roagă-L pe Cel iubit de tine, Cel ce și El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască lăsarea greșelilor noastre celor multe, să ne întărească cu darul Său, cu trezvie și vitejește să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci și să ne facă pe noi lăcaș binemirositor al Sfântului Duh, ca așa, în pace, nerușinați să sfârșim viața noastră cea cu multe osteneli pe pământ și să ne sălășluim în lăcașurile raiului ceresc cele luminate și fericite, unde cu toți sfinții totdeauna cu bucurie preamărești Treimea cea de o ființă, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments