Blog

header image
20 noviembre, 2022 @ 00:45 by admin

Rugăciune către Sfântul Mucenic Dasie


Sfinte Mucenice Dasie, care prin viața și sfârșitul tău ai fost slujitor bineplăcut Domnului și ai primit de la El cununa biruinței și veșnica slavă în Împărăția Cerurilor, nu ne uita pe noi, cei care trăim pe pământ înconjurați de mrejele ispitelor și ale necazurilor de tot felul. Credem cu adevărat că inima ta cea milostivă și mult iubitoare de oameni tresare la fiecare suspin al sufletelor împovărate și te rugăm: ridică mâinile tale spre mijlocire, arătând Prea Dreptului Dumnezeu rănile pe care pentru El le-ai răbdat și roagă-L să se milostivească spre robii Săi.

Iar noi, cei mult păcătoși, împărtășindu-ne din rodul mijlocirilor tale, îți mulțumim cu dragoste și recunoștință și te rugăm, Sfinte Dasie, ca cel ce ai primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, să dăruiești tămăduire bolilor noastre celor sufletești și trupești și să ne izbăvești din toate necazurile și primejdiile. Dă-ne curaj și putere, Sfinte, pentru a ne mărturisi credința cu cuvântul și cu fapta și pentru a ne păzi neîntinați, asemenea ție, de părtășia cu lucrurile cele păgânești și cu toate amăgirile lumii. Pe cei rătăciți de la dreapta credință adu-i cu rugăciunile tale în sânul Sfintei Biserici, pe necredincioși luminează-i ca să-L cunoască pe Veșnicul și Atotbunul Dumnezeu și întregii lumi dăruiește-i pace și binecuvântare.

Sfinte Mucenice Dasie, cel ce ai minunat pe îngeri și pe oameni prin credința ta, întărește și credința noastră cea slabă și dăruiește-i statornicie în vreme de ispite și prigoane, iar ca cel ce ai primit de la păgâni multe chinuri și moarte mucenicească, dă-ne și nouă putere și răbdare în suferințele acestei vieți pământești, ca fiind curățiți prin ele să intrăm în bucuria Împărăției celei fără de sfârșit, unde împreună cu tine, Sfinte Dasie, milostivul nostru ocrotitor, și cu toți sfinții, să slăvim și să ne închinăm Tatălui Celui fără de început, împreună Unuia Născut Fiului Său și Prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

About the author

Related posts

Comments

No comments