Blog

header image
1 mayo, 2023 @ 22:44 by admin

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Bucurie Neașteptată”

O, Preasfântă Fecioară, primește această rugăciune de la nevrednicii robii Tăi și roagă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru ca și nouă tuturor, celor ce ne închinăm cu credință și cu umilință înaintea icoanelor Tale, să ne dăruiască bucurie neașteptată după trebuința fiecăruia.

Păzește în bunătate pe cei ce până la sfârșitul lor viețuiesc în dreapta credință! Pe cei răi fă-i buni! Pe cei rătăciți întoarce-i pe calea cea dreaptă! Căsniciile în dragoste și unire le păzește! Pe soții care se află în dușmănie și despărțire împacă-i! Unește-i unul cu altul și pune-le lor dragoste nestricată! Maicilor născătoare de fii dăruiește-le grabnică dezlegare! Pe prunci crește-i! Pe tineri înțelepțește-i și deschide-le mintea spre primirea învățăturilor folositoare, povățuiește-i spre frica de Dumnezeu! Pe cei de un sânge, prin pace și dragoste izbăvește-i de ceartă și de vrăjmășii!

Fii toiag bătrâneților!

De moartea cea fără de veste și fără de pocăință pe toți izbăvește-ne și ne dăruiește nouă tuturor sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, în pace și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a Lui Hristos! Pe cei mutați din viață, în credință și pocăință, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii și cu toți Sfinții! Roagă-L pe Fiul Tău, pentru cei ce s-au sfârșit de moarte năpraznică, să le fie milostiv!

Pentru toți cei răposați fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată și caldă rugătoare, ca toți, în Cer și pe pământ, să te cunoască ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creștinesc și cunoscându-te, să te slăvească pe tine și prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără-de-început al Său Părinte și cu Preasfântul și de Viață Făcătorul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

About the author

Related posts

Comments

No comments