Blog

header image
13 noviembre, 2022 @ 00:10 by admin

Rugăciune pentru înțelegerea dumnezeieștilor cărți

Doamne, Iisuse Hristoase, deschide-mi ochii inimii ca să ascult cuvântul Tău și să-l înțeleg pe el și să fac voia Ta, că nevrednic sunt eu pe pământ! Să nu ascunzi de la mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi ochii mei, ca să cunosc minunile din legea Ta. Arată-mi mie cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, spre Tine nădăjduiesc, Dumnezeul meu, ca Tu să-mi luminezi mintea și gândul cu lumina înțelegerii Tale, ca nu numai să citesc cele scrise, ci să le și fac pe ele. Ca nu spre păcat să citesc viețile și cuvintele sfinților, ci spre înnoire și spre luminare și spre sfințirea și mântuirea sufletului și spre moștenirea vieții veșnice. Că tu ești luminarea celor ce zac în întuneric și de la Tine este toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Amin!

Sf.Ioan Gură de Aur

About the author

Related posts

Comments

No comments