Blog

header image
6 diciembre, 2021 @ 12:07 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc ai așternut…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătorule de cunună, stând cu Oștile îngerești înaintea Scaunului lui Hristos, Preaînțelepte Ierarhe Nicolae, dăruiește-mi luminarea care să împrăștie întunericul sufletului meu, ca să laud, bucurându-mă, preafericite, pomenirea ta.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domnul, Cel Ce slăvește pe toți cei ce-L slăvesc pe Dânsul, adăpost te-a dat pe tine credincioșilor, care izbăvești de ispite pe cei ce aleargă la acoperământul tău, Sfinte Nicolae și te cheamă cu credință și cu dragoste, preamărite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Șarpele cel viclean, insuflându-mi pofta de a mă asemăna Ziditorului, ca pe un rob m-a răpit; iar prin tine, Preacurată, am fost iarăși chemat înapoi îndumnezeindu-mă, cu adevărat; că tu, Maica lui Dumnezeu, ai născut pe Cel Ce m-a îndumnezeit pe mine.

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul ca și crinul…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Nicolae Fericite, ucenic adevărat al Stăpânului făcându-te, izbăvește din cumplitele nevoi și din moartea amară, pe cei ce aleargă la tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mult Milostive, curățește pe robii Tăi, dându-le iertare de greșeli ca un Bun, pentru mijlocirile cele către Tine, ale slugii Tale, Sfântul Nicolae.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Alină-mi tulburarea patimilor, Stăpână și cârmuiește-mi viața, Preasfântă, Ceea ce ai născut pe Hristos, întru Care s-a întărit inima mea.

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trăind sub puterea apropiată a Razelor Duhului, ai ajuns purtător de lumină, luminând marginile lumii; înaintea tuturor stând și izbăvind pe toți cei ce cu credință aleargă la tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum te-ai arătat mai înainte, izbăvind pe tineri de moarte, cuvioase, așa și acum miluiește-mă pe mine, de toată primejdia, de ispite și de nevoi, preafericite.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai ca o făclie a faptelor bune, preafericite, făcându-te următor preaales al Stăpânului tău și fiind chemat, izbăvești pe cei ce cu bună evlavie și cu dragoste te măresc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Venit-a la tine Stăpânul și Domnul, Întrupându-Se și mântuindu-mă, ca un Milostiv, pe mine tot omul. Pentru aceasta strigăm către tine: Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, cea cu totul fără prihană.

Cântarea a 5-a. Irmos: Luminează-ne pe noi…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu viață plină de Dumnezeiască cuviință strălucind, de trei ori fericite, de față stând, ai izbăvit pe cei osândiți cu nedreptă judecată să fie uciși, care strigau Stăpânului Hristos: alt dumnezeu afară de Tine nu cunoaștem.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce privești acum în ceruri, Slava Cea pururea Veșnică și te desfătezi de Prealuminatele Străluciri ale Razei Celei Negrăite și Dumnezeiești, acoperă-mă pe mine cu ocrotirea ta, cuvioase, preacinstită slugă a lui Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ca să cauți chipul tău cel acoperit de nisipul patimilor, Mântuitorule, ascunzându-Te de Puterile cele cerești și întrupându-Te din Fecioară, Te-ai arătat celor ce strigă: alt dumnezeu afară de Tine nu cunoaștem.

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greșelilor…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunună de biruință ți s-a pus după vrednicie pe cap, Sfinte Nicolae. Deci, ca un biruitor preaales, izbăvește pe cei ce te cheamă pe tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mine cel omorât de greșeli, fericite și dat la fund de furtunile patimilor, arătându-te, mă izbăvește la limanul Dumnezeieștii voiri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Spre tine mi-am pus nădejdea mântuirii mele, Maică, pururea Fecioară și pe tine te pun Ocrotitoare Tare și Neclintită a vieții mele.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

În Mira, Sfinte, sfințitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ți-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; mântuit-ai pe cei nevinovați din moarte. Pentru aceasta te-ai sfințit ca un mare tăinuitor al darului lui Dumnezeu.

Cântarea a 7-a. Irmos: Chipul cel de aur…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăișul ispitelor sunt tăiat, cumplit fiind înțepat și de porțile iadului m-am apropiat, de necazuri fiind împresurat; miluiește-mă cu rugăciunile tale, fericite și mă ridică pe mine, cel ce cânt: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De sclipirile cele fără materie ale Luminii Celei Neapuse fiind luminat, smulge pe cei chinuiți din întunericul necazurilor și povățuiește la lumina veseliei pe cei ce cântă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Roagă pe Hristos, Fiul tău și Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, să izbăvească cu Cinstit Sângele Său pe cei încercați de cumplite greșeli și de înșelăciunea șarpelui; pe cei ce cântă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptorul cel cu foc…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un blând și milostiv, slobozește, fericite, din nevoile cumplite care i-au cuprins, pe cei ce se găsesc în adâncul ispitelor, dăruindu-le dezlegare, cu rugăciunile tale cele către Mântuitorul Hristos, învățătorule al celor de Taină.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povățuitor al Tainelor celor mai presus de minte, slujitor al celor sfinte și cerești fiind, de Dumnezeu înțelepțite și arhiereu credincios, cere iertare de greșeli de la Mântuitorul nostru, grăitorule de cele Tainice.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Mintea mea slăbește acum, căzând întru adâncul necinstei, ca Una ce de acolo, este cuprinsă de tot felul de rele. Ci tu, Fecioară, vindecă-mă, îmbrăcându-mă în lumina nepătimirii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui Celui fără de început…

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirile harului fiind luminat, de Dumnezeu înțelepțite și Luceafăr al dreptei credințe lămurit ajungând, pe cei din ispite îi scapi și pe cei din adâncul mării îi izbăvești și pe cei flămânzi îi hrănești în chip minunat, preafericite.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce acum în Raiul desfătării te sălășluiești și vezi limpede Slava Cea Negrăită, din bolțile cerești privești la cântăreții tăi, izbăvindu-i din patimi, purtătorule de Dumnezeu, preafericite,

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe Înțelepciunea și Puterea și Cuvântul Cel Ipostatic al Tatălui, Maica lui Dumnezeu Curată, L-ai născut din Preacuratele tale sângiuri, Biserică luându-Și și cu dânsa împreunându-Se prin unire în Chip Nedespărțit.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Râu îmbelșugat de tămăduiri și izvor de minuni neîmpuținat te-a arătat pe tine, Sfinte Nicolae, adâncul milostivirii; că cei amarnic apăsați de boli și cumplit încercați de nenorocirile vieții, află doctorie tămăduitoare, cu adevărat, la toată mâhnirea, în calda ta ocrotire. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Pe Înțelepciunea și Cuvântul în pântecele tău zămislind în chip de negrăit, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ține toate; și în brațe ai purtat pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor, pe Făcătorul făpturii și Domnul. Pentru aceasta te rog, Preacurată Fecioară și cu credință strig către tine, să fiu izbăvit de greșeli, când va fi să stau înaintea feței Ziditorului meu. Stăpână, Fecioară Curată, ajutorul tău dăruiește-mi-l atunci, că poți toate câte le voiești.

About the author

Related posts

Comments

No comments