Blog

header image
1 diciembre, 2016 @ 17:39 by admin

Patriarhul Daniel: 1 Decembrie este ziua sfântă a mulțumirii aduse lui Dumnezeu și a recunoștinței și cinstirii aduse eroilor făuritori ai unității naţionale!

Patriarhul Daniel: 1 Decembrie este ziua sfântă a mulțumirii aduse lui Dumnezeu și a recunoștinței și cinstirii aduse eroilor făuritori ai unității naţionale!

Ziua de 1 decembrie marchează un eveniment istoric pentru poporul român: unirea Transilvaniei cu România. Biserica Ortodoxă Română a contribuit totdeauna la înfăptuirea idealurilor de libertate și unitate națională a poporului român şi a avut o contribuție majoră la promovarea conștiinței unității spirituale a neamului românesc. Ea a cultivat în sufletele credincioșilor români conștiința trează că ei au aceeași obârșie, ca neam, aceeași limbă şi aceeași credință creștină.

Astfel, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat adesea datoria credincioşilor de a cinsti simbolurile şi valorile neamului românesc: Celebrarea marilor simboluri și valori ale neamului românesc este o datorie permanentă a tuturor!

Marii luptători pentru unitatea, libertatea și demnitatea națională au devenit eroi naționali, eterne raze și chipuri de lumină în istoria și spiritualitatea poporului român. Aceste chipuri de lumină, cu valoare de simbol și de reper, trebuie cunoscute și cinstite ca fiind componenta majoră a identității și demnității, a dăinuirii și dezvoltării spirituale a poporului român.

Numai prin credință și iubire jertfelnică noi ne-am apărat patria, am dăinuit ca neam și am păstrat unitatea și demnitatea noastră ca stat național, a mai spus Preafericirea Sa.

Creștinat, adică unit cu Hristos prin Botez, pe când se forma ca popor nou în istorie, poporul român poartă în sufletul său în același timp pecetea tainei Crucii și Învierii lui Hristos, trăind ritmic istoria ca pe o Cruce și o Înviere, suferință și speranță, întristare și bucurie. Taina Crucii care se înalță în slava Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol al dăinuirii noastre și program spiritual al devenirii noastre. De aceea, vulturul de pe Stema României poartă Crucea în plisc, arătând că numai prin credință și iubire jertfelnică noi ne-am apărat patria, am dăinuit ca neam și am păstrat unitatea și demnitatea noastră ca stat național.

sursa:basilica.ro

About the author

Related posts

Comments

No comments

Leave a Reply