Blog

header image
1 junio, 2022 @ 01:36 by admin

Rugăciune către Sfântul Leontie de la Rădăuți

Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie, primește smerita noastră rugăciune, precum Mântuitorul a primit cei doi bani ai vaduvei, și cere pentru noi dar și putere, ca toate poftele trupești călcând, să viețuim în bună cinstire și curăție, agonisind iertare de păcate și trecere fără primejdie în ceasul morții, și când vom trece noi întru nădejdea Învierii spre viața de veci, pururea să ne desfătăm de preafericita fața a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat și slăvit, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

About the author

Related posts

Comments

No comments