RUGĂCIUNI

header image

Paraclisul Sfântului Nicolae Planas – ocrotitorul celor căsătoriți

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Troparul Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, glasul al 4-lea: Ca cei ce

Rugăciune către Sfânta Muceniță Chiriachi

O, prea sfântă și întru tot lăudată mare muceniță Chiriachi, care pentru Hristos ai pătimit, ca pildă să ne fii

Acatistul Sfintei Mucenițe Chiriachi

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Apoi Rugăciunile începătoare: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Rugăciune către Preasfânta Treime

Preasfântă Treime, Stăpânire de o ființă, pricinuitoare a tot binele; ce vom răsplăti Ție pentru toate câte ne-ai dat nouă,

Rugăciune către Domnul Nostru Iisus Hristos la Sărbătoarea Înălțării Domnului

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălțimile cerești pentru a noastră mântuire și hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele

Rugăciune pentru eroii neamului

Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor şi Cel Atotstăpânitor, care cu braţul Tău zdrobeşti războaiele şi aduci pace pe pământ; Cel