RUGĂCIUNI

header image

Rugăciune către Sfânta Muceniță Chiriachi

O, prea sfântă și întru tot lăudată mare muceniță Chiriachi, care pentru Hristos ai pătimit, ca pildă să ne fii

Acatistul Sfintei Mucenițe Chiriachi

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Apoi Rugăciunile începătoare: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Rugăciune către Preasfânta Treime

Preasfântă Treime, Stăpânire de o ființă, pricinuitoare a tot binele; ce vom răsplăti Ție pentru toate câte ne-ai dat nouă,

Rugăciune către Domnul Nostru Iisus Hristos la Sărbătoarea Înălțării Domnului

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălțimile cerești pentru a noastră mântuire și hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele

Rugăciune pentru eroii neamului

Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor şi Cel Atotstăpânitor, care cu braţul Tău zdrobeşti războaiele şi aduci pace pe pământ; Cel

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Bucurie Neașteptată”

O, Preasfântă Fecioară, primește această rugăciune de la nevrednicii robii Tăi și roagă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru ca

Rugăciune către Maica Domnului „Bucurie Neașteptată”

O, Doamnă Preasfântă, milostivește-te spre toți cei ce cinstesc întru tot sfânt numele tău și tuturor arată-le atotputernicul tău acoperământ