RUGĂCIUNI

header image

Rugăciune către Domnul Nostru Iisus Hristos la Sărbătoarea Înălțării Domnului

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălțimile cerești pentru a noastră mântuire și hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele

Rugăciune pentru eroii neamului

Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor şi Cel Atotstăpânitor, care cu braţul Tău zdrobeşti războaiele şi aduci pace pe pământ; Cel

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Bucurie Neașteptată”

O, Preasfântă Fecioară, primește această rugăciune de la nevrednicii robii Tăi și roagă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru ca

Rugăciune către Maica Domnului „Bucurie Neașteptată”

O, Doamnă Preasfântă, milostivește-te spre toți cei ce cinstesc întru tot sfânt numele tău și tuturor arată-le atotputernicul tău acoperământ

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, glasul al 4-lea: Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci

Acatistul Invierii

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule,

Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule,